Kalsit Tanımı

Kalsit ya da diğer adıyla kalsiyum karbonat (CaCO3), cam parıltılı, saydam, kolay kırılabilen, Mohs sertlik çizelgesine göre sertliği 3, özgül ağırlığı 20 °C’da 2,6 – 2,8 gr/cm3, çözünürlüğü 25 °C’da 0,0015 gr/cm3 H2O olup rombohedral yüzeylerine göre (1011) güzel dilinimleri olan iri kristalli bir mermerdir. Doğada son derece bol miktarda bulunan kalsit, yer kabuğunun yaklaşık %4’ünü oluşturan kalsiyum karbonatın 3 temel formundan biridir. Kristallerin şekil zenginliği çok büyüktür ve çevre kirliliği meydana getirmez. Isıl iletkenlik katsayısı 2,72 W/mK, özgül ısısı 0,84 KJ/kgK dır. Asitte eriyerek CO2 kabarcıkları çıkarır.

Kalsit 3 yönde dilinime sahip olan bir kayaçtır. Çift kırılması önemli bir özelliktir. Bu sayede daha düzgün partiküller halinde ayrılması kullanıldığı proseslerde düzgün yüzeye neden olduğu söylenmektedir. Bundan dolayı yazıları çift olarak gösterir. Saf olanlarının bileşiminde % 56 CaO, % 44 CO2 ve beraberinde birlikte bulunduğu kayaç ve minerallere bağlı olarak az da olsa Mg, Fe, Mn, Zn, Sr, Cu, Pb, Co, Ba, Cr ve As bulunabilir Üfleçte erimez fakat rengi değişerek beyaz veya donuk olur. Safsızlıkları oksit olarak MgO, SiO2, Al2O3, Na2O, TiO2 ve P2O2 olup, kullanıldığı sanayi dalına göre kaliteyi olumsuz etkiler.

Kırma, öğütme ve separasyon (sınıflandırma) işlemlerinden geçerek mikronize edilir ve sektörüne göre doğal öğütülmüş olarak ya da doğal öğütülerek mikronize edilmiş bir de kaplama işleminden geçirilmek suretiyle, genellikle dolgu malzemesi (filler) olarak, çeşitli sektörlerin kullanımına sunulur.