TARIM

Doğa, Dünya’nın en önemli varlığıdır. Bizlere yiyecek ve diğer yaşam kaynaklarını sağlar. Dünyanın gelecekte iyi durumda olması için, yaşadığımız çevreyi korumak zorundayız.

Roma tarihçisi Pliny’nin birinci yüzyılda faydalarından bahsettiği kireç gübreler, insanoğlu tarafından kullanılan ilk gübrelerdendir. Bugün sadece Avrupa’da her yıl 4.5 milyon tondan fazla zirai kireç kullanılmaktadır.

Büyük miktarlarda kalsiyum karbonat çevrenin korunmasında kullanılmaktadır ve her geçen sene miktarlar artmaktadır. Kalsiyum karbonat bugün baca dumanı ve içme suyunun filtrelenmesinde olduğu gibi orman ve göllerin kireçlenmesinde, asit yağmurlarının etkilerinin yokedilmesinde de kullanılmaktadır.

Doğal bir ürün olması sebebiyle, kalsiyum karbonat çevre ile ilgili uygulamalara çok uygundur.

- doğal tampon etkisine sahiptir
- kirletici maddeleri emici özelliğe sahiptir
- sağlığa zararlı değildir
- zararlı madde içermez

Kalsiyum karbonatlarımız kireç gübrelerden, içme suyu ve asit nötralizasyonuna kadar değişik uygulamalarda birçok avantaj sunmaktadır. Ayrıca tarımsal ve çevresel uygulamalarda birçok tamamlayıcı ve yardımcı ürün sunmaktayız.